>>مقالات ارائه شده در همایش‌های داخلی
ردیف عنوان مقاله ارائه شده در تاریخ
13 تحلیلی بر آیات قرآن درباره جنگ و جهاد همایش «صلح و روابط بین¬الملل: رویکرد ایرانی اسلامی» پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی روابط بین الملل 11 دی 1391
12 قابلیت‌ها و فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی ایرانی روابط بین‌الملل همایش «نظریه‌پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین‌الملل» چهارمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی همایش «رویکرد ایرانی به دانش سیاست» 27 آذر 1390
11 زبان انديشه سياسي در ايران و اسلام؛ نگاه روش‌شناسانه همایش «رویکرد ایرانی به دانش سیاست»،انجمن علوم سياسي با همكاري نهادهاي پژوهشي 5 خرداد 1390
10 مؤلفه‌ها و غايات نظام بين‌الملل مطلوب در اسلام همايش «نظام بين‌الملل موجود، نظام بين‌الملل مطلوب» برگزار شده در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، انجمن ايراني روابط بين‌الملل با همكاري مؤسسات پژوهشي 26 بهمن‌ 1389
9 مباني و اصول اخلاقي اسلام در روابط بين‌الملل همايش «اخلاق و روابط بين‌‌الملل» دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران انجمن ايراني روابط بين‌الملل 19- 18 آبان 1388
8 اخلاق دشمني در انديشه سياسي اسلام همايش ملي «اخلاق حرفه‌اي در تمدن ايران و اسلام» دانشكدة الهيات دانشگاه تهران 30 ارديبهشت ماه 1387
7 مباني و اصول روابط بين‌الملل در اسلام همايش ملي «روش‌ها و رهيافت‌هاي نوين آموزش و پژوهش رشته روابط بين‌الملل» انجمن ايراني روابط بين‌الملل 25 ارديبهشت ماه 1387
6 اولین لرزه‌های هویتی ایرانیان «نخستین هم اندیشی هویت ایرانی» دانشگاه تربیت مدرس 19 اسفند 83
5 علل معرفتی عقب‌ماندگی مسلمانان از نگاه حسن حنفی «کنفرانس توسعه دانش و فناوری در ایران» دانشگاه صنعتی شریف 28- 26 آبان 83
4 اصول و مبانی اخلاقی در سیاست عملی امام علي علیه‌السلام کنگره علامه امینی – تبریز 18 و 19 اسفند 79
3 ویژگیهای نخبگان سیاسی از دیدگاه امام علي علیه‌السلام کنگره سیره و اندیشه امام علي علیه‌السلام دانشگاه شیراز 14 و 15 اسفند 79
2 نگرشهای انسانی و فرامذهبی در اندیشه سیاسی امام علي علیه‌السلام همایش امام علی علیه‌السلام فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی – مشهد دی ماه 79
1 ویژگیهای جامعه مطلوب از دیدگاه امام علي علیه‌السلام اولین همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی - شیراز اسفند ماه 76